Lộ giới theo hiện trạng đường hay quy hoạch mới

Người gửi: trần nam dân | Thời gian gửi: 10-09-2017 17:43

Trong: Trình tự, thủ tục | Trả lời: 1 | Lần xem: 174

 trần nam dân

Chi tiết câu hỏi

Nhà tôi có hiện trạng mặt đường 5m nhưng trong quy hoạch mới lộ giới 4m tức là bề rộng đường 8m. Vậy tôi xây nhà theo lộ giới quy hoạch mới hay theo hiện trạng?

Câu hỏi liên quan